סקאומורפיזם הוא מונח המתייחס לשימוש בחומרים חדשים ליצירת כלים או כל מוצר אחר על בסיס כלים שנוצרו מחומר אחר. ...

היכולת שלנו להתמקד בעצמים ולאפשר עיבוד והבנה שלהם משתפרת לאין ערוך כאשר הם מתוחמים. האמצעים הסטנדרטים ...

המונח היררכיה בא לציין מהו סדר החשיבות של מרכיבי העיצוב שלנו. עיצוב גרפי הוא תחום שבו אנחנו מבקשים להעביר מסר ...

במושג הולכה נציין את השימוש בריווח, צבע, מיקום וצורה על מנת להוביל את הצופה בין חלקי המידע בעבודה שאנו ...

צורה תמיד תופיע ותראה בסביבה המאפשרת לה להראות. כלומר, היכולת שלנו להבחין בצורה תלויה בסביבה שבה היא נמצאת. ...
סוף הרשימה