מבנה הממשק החלפת מרחבי עבודה workspaces איפוס מרחבי עבודה שורת התפריטים חלונות צפים floating panels control ארגז הכלים שמירת מרחב עבודה אישי יצירת מרחב, שמירה, החלפה בין מרחבים, ...

File > New בחירת סוג מסמך לפי יעד קובץ סופי מרכיבי המסמך: רוחב, גובה, יחידות, כיוון, Binding, Facing Pages, מספר העמודים, מיספור, ...

יצירה של תיבת טקסט, אנטומיה של תיבה:כניסה ויציאה, כיוון כתיבה, Transform Controls שימוש ב-Placeholder Text שימוש ב-story לשינוי כיוון התיבה שרשור תיבות, ביטול ...

ציור עצמים באמצעות כלי הצורה מילוי וקו מתאר יצירת Placeholders לעצמים שימוש ב-Pen tool עיפרון כלי הקו Pathfinder Convert object shape דחיקת טקסט על ידי עצם או תיבת ...

ייבוא קבצים - כללי קבצים במצב Link חלון Links עבודה עם מסגרת של תמונה/קובץ המשך השיעור זמין לצפייה רק עבור מנויים שנרשמו לקורס. לחצו כאן למעבר ...

שימוש בטורים ועריכה שלהם, ביטול נעילה ותזוזה של Gutter שימוש בקווי עזר, עריכה ומיקום Baseline grid, Document grid המשך השיעור זמין לצפייה רק עבור ...
סוף הרשימה