קיצורי מקשים שימושיים בבלנדר

קיצורי מקשים שימושיים בבלנדר

טרנספורמציות

S - שינוי גודל

R - סיבוב

G - גרירה

מידול

Ctrl + Extrude שכפול ומשיכת חלק מסומן ב-Mesh

Shift + R - Repeat חזרה על רצף פעולות אחרון

Shift + S - הצמדת ה-3D Curser לאובייקטים או מיקומים שונים ולהפך

P - Seperate מאפשר סימון חלקים מ-Mesh וניתוק שלהם לעצם עצמאי

הצגה והסתרה של חלקי Mesh במצב Edit Mode

H - הסתרה של חלקי Mesh

Alt + H -  חשיפה של חלקי Mesh