יצירה של תיבת טקסט, אנטומיה של תיבה:כניסה ויציאה, כיוון כתיבה, Transform Controls שימוש ב-Placeholder Text שימוש ב-story לשינוי ...

ציור עצמים באמצעות כלי הצורה מילוי וקו מתאר יצירת Placeholders לעצמים שימוש ב-Pen tool עיפרון כלי הקו Pathfinder Convert ...

ייבוא קבצים - כללי קבצים במצב Link חלון Links עבודה עם מסגרת של תמונה/קובץ המשך השיעור זמין לצפייה רק עבור ...
סוף הרשימה