מיזוג מידע באינדיזיין

מיזוג מידע באינדיזיין מיזוג מידע באינדיזיין
Watch the video

מיזוג מידע באינדיזיין

מיזוג מידע מאפשר יצירה של סדרה מודפסת עם עיצוב אחיד אך עם מידע משתנה בכל אחד מהפרטים בסדרה.

למשל, 50 כרטיסים זהים עם מספר כרטיס שונה בכל אחד.

נתחיל עם קובץ אקסל המכיל רשומות המופיעות בטורים עם כותרת.

נעתיק את התוכן לטבלה באינדיזיין, נסמן את הטקסט בטבלה ונייצא לקובץ txt בקידוד UTF16.

בקובץ היעד נמקם תיבות עבור המידע המשתנה, במקרה הזה, מספר הכרטיס ושם המנוי.

נפתח את חלונית Data Merge מתוך תפריט Windows > Utilities > Data merge

מתפריט החלון נבחר Select Data Source… ונבחר את קובץ הטקסט.

הרשומות תופענה בחלונית.

נבחר בתיבה הרצויה ונלחץ על הרשומה. נחזור על הפעולה בתיבות הרצויות.

נבחר בפקודה ...Export to Pdf ובהגדרות הרצויות, ונקבל קובץ עם מספר העמודים הרצוי.