Watch the video
Play כיווץ תמונות לאתר אינטרנט

מנהלי אתרים משבצים לעיתים קרובות תמונות בתוכן האתר. במהלך עיצוב ובניית האתר הוגדר גודל התמונות בכל מקום שבו ...
Play מיזוג מידע באינדיזיין

מיזוג מידע מאפשר יצירה של סדרה מודפסת עם עיצוב אחיד אך עם מידע משתנה בכל אחד מהפרטים בסדרה. למשל, 50 כרטיסים ...
סוף הרשימה