שיטות שילוב בפוטושופ

תמונת מאמר שיטות שילוב בפוטושופ
שיטות שילוב בפוטושופ

שיטות שילוב הן אמצעי בפוטושופ ובתכנות אחרות, למשל, אילוסטרייטור, אינדיזיין, Blender 3D ואחרות, למזג שכבות, עצמים ואפילו צבעים (Brush Tool, Gradient Tool) באמצעות חישובי בהירות של ערוצי צבע בודדים או מאוחדים, וביצוע פעולות מתמטיות עליהם.

בפוטושופ מתבצעים חישובים שונים של ערכי הבהירות בערוצי הצבע של כל פיקסל ופיקסל בשכבה שמתמזגת עם השכבה או השכבות שנמצאת מתחתיה.

שיטות השילוב השונות אינן הרסניות בעבודה על שכבות. כלומר, ניתן לחזור לתצוגה רגילה של השכבה על ידי חזרה לשיטת שילוב - Normal.

את שיטות השילוב מפעילים בחלקו העליון של חלון השכבות בחלונית הנמצאת משמאל לחלוניות Opacity ו-Fill.

ישנן כמעט 30 שיטות שילוב שונות. נסקור את כולן ונתאר גם את החישוב המתמטי העומד מאחורי השיטה ונסווג אותן על פי דימיון בתוצאה המתקבלת.

ערכי בהירות

ערכי הבהירות של ערוץ צבע נעים מ-0 (שחור מוחלט) ל-255 צבע בבהירות מלאה ובמקרה של שילוב שלושת הערוצים, RGB, לבן מוחלט.

כשמתבצע החישוב בפוטושופ מומר טווח הבהירויות האלה לטווח הנע מ-0 עד 1. מתבצע החישוב ואז שוב המרה לערכים המקוריים של ערוצי הצבע.

חלוקת שיטות השילוב לקבוצות

שיטות השילוב בפוטושופ מאורגנות בקבוצות על בסיס התוצאה המתקבלת:
Normal - שילוב סטנדרטי שישתנה, בד"כ, עם מתבצע שינוי באטימות (Opacity) השכבה המשתלבת.
Darken - התוצאה המתקבלת משילוב השכבות היא כהה יותר מהמקורות.
Lighten - התוצאה המתקבלת משילוב השכבות היא בהירה יותר מהמקורות.
Contrast - התוצאה מכילה ניגודיות רבה יותר בין הערכים הבהירים והכהים המקוריים.
Inversion - המרה של ערכים מקוריים לנגדיים.
Cancelation - ביטול ערכי בהירות באמצעות חישובי הפחתה.
Component - התוצאה המתקבלת היא משילוב רכיבי צבע שונים בין השכבות, למשל צבע של האחת עם רוויה של האחרת.

ישנן שתי קבוצות מנוגדות של שיטות שילוב, אשר החישובים ביצירתן שונים זה מזה, אך התוצאה זהה ומנוגדת:

  • Darken - Lighten
  • Multiply - Screen
  • Color Burn - color Dodge
  • Linear Burn - Linear Dodge
  • Darker Color - Lighter Color

 

הטור הימני מייצג את השיטות המבהירות והשמאלי את המכהות.

חלק משיטות השילוב מיצרות תוצאה שונה כאשר מתבצע שינוי באטימות הרגילה, Opacity, לעומת שינוי באטימות המילוי Fill:
Color Burn, Linear Burn, Color Dodge, Vivid Light, Linear Light, Hard Mix, Difference.

שיטות השילוב יתוארו, יוצג החישוב המתמטי שמאחוריהן, ודוגמה פשוטה להמחשה.
השכבה שעליה מופעלת שיטת השילוב תקרא שכבת המקור, וזו שבה היא משתלבת שכבת הרקע.


Normal

זהו מצב ברירת המחדל. התוצאה היא הצבע בשכבת המקור תוך התעלמות משכבת הרקע (מצב רגיל נקרא Threshold כאשר עובדים עם מסמך Bitmap או Index.)

Dissolve

התוצאה היא אקראית. על פי אטימות שכבת המקור מתבצעת החלפה בין פיקסל בה ופיקסל בשכבת הבסיס. על מנת לראות את הפעולה יש לתת ערכי אטימות נמוכים מ-100% לשכבת המקור. הפיקסלים עצמם נשארים אטומים לחלוטין! אך לעיתים הם מוצגים ולעיתים אלה שבשכבת הבסיס.
בשכבה שיש בה ריכוך קצוות (שינוי אטימות הדרגתי) והאטימות היא מלאה, קצות השטח האטום הם אלה שבהם תבוא לידי ביטוי שיטת השילוב.

Darken

פיקסלים בשכבת המקור ושכבות הבסיס נמדדים בכל ערוץ בנפרד. הערוץ הכהה ביותר השוואה בין השכבות הוא זה שנשאר ומוצג בסופו של דבר. בשיטה המוצגת בהמשך, Darker Color, הפעולה מתבצעת על הערך המאוחד של הפיקסל ולא על פי הערוצים.

Multiply

שיטה זו פועלת על ערכי הבהירות של הפיקסל המאוחד. בשיטה זו מתבצעת הכפלה של ערך הבהירות של פיקסל בשכבת המקור בערך הבהירות של הפיקסל או פיקסלים בשכבות שמתחתיה. התוצאה תמיד תהיה כהה יותר.
הכפלה בלבן, היא הכפלה ב-1, ולכן בצבע המקור אין שינוי ולבן למעשה נעלם מעל צבע אחר.
הכפלה בשחור, שערכו 0, תיתן תוצאה השווה לאפס, משמע שחור. כלומר, הכפלה בשחור משאירה שחור.

החישוב:
(מקור)X(בסיס)

Color Burn

בשיטת שילוב זו מתקבלת תוצאה יותר כהה מאשר ב-Multiply. הרוויה בגווני הביניים עולה ובבהירים פוחתת.
החישוב המתמטי:
1-(1-בסיס)/מקור

Linear Burn

בשיטת שילוב זו מתקבלת תוצאה יותר כהה מאשר ב-Multiply. הרוויה של הצבעים נמוכה יותר מאשר ב-Color Burn.
החישוב המתמטי:
מקור+בסיס-1

Darker Color

השיטה פועלת כמו Darker, אך מתייחסת לערך הבהירות של הפיקסל המאוחד ולא לכל ערוץ צבע בנפרד.


Lighten

השיטה פועלת על כל ערוץ צבע בנפרד. מתבצעת השוואה של ערוץ הצבע בכל פיקסל לזהה לו בשכבה או בשכבות שמתחת והבהיר מבין שני הערכים הוא זה שנותר. אם רוצים להפעיל שילוב על הערך המאוחד של בהירות הפיקסל, משתמשים בשיטת Lighter Color.

Screen

תוצאה דומה ל-Lighten אך בהירה יותר.מזכירה את Multiply באופן ההכפלה, אך לכיוון הבהיר.
החישוב המתמטי:
1-(1-המקור)X(1-הבסיס)

Color Dodge

השיטה מספקת תוצאה בהירה הרבה יותר מ-Screen, כאשר הרוויה בגווני הביניים עולה והבהירים מוטים באופ חזק לכיוון הלבן.
החישוב המתמטי:
בסיס/(1-המקור)

Linear Dodge

השיטה דומה ל-Color Dodge אך הרוויה של הצבע נמוכה יותר.
החישוב המתמטי:
מקור+בסיס

Lighter Color

השיטה פועלת כמו Lighten אך על ערך הבהירות המאוחד של הפיקסל. מעברי הצבע מעט חדים יותר.

קבוצה מסוימת בשיטות השילוב מגבירה את הניגודיות (קונטרסט) בתוצאה הסופית על ידי העצמת הכהים והבהירים על בסיס שיטות שילוב בהתאמה והשמטה של גווני הביניים, כלומר אלה עם 50% בהירות.

Overlay

(מגבירת ניגודיות)

בשיטה הזו על הפיקסלים הבהירים מופעלת Screen ועל הכהים מופעלת Multiply בחצי הגודל של החישוב המקורי של אותן שיטות. בגווני הביניים, 50% אפור, הופכים שקופים.
ייחוד מסוים של השיטה, לעומת שיטות מגבירות ניגודיות אחרות, הוא שבחישוב המתמטי, מוחלפים ערכי הבסיס במקור, כלומר בכל אחת מהנוסחאות, מתחלפים הערכים.
כדי לקבל תוצאה דומה, בלי לשנות את סדר הערכים בנוסחאות, משתמשים ב-Hard Light.

Soft Light

(מגבירת ניגודיות)

פועלת בדומה ל-Overlay אך התוצאה יותר מרוככת ומעודנת. הסדר המקורי של שכבת מקור ובסיס בחישוב נשמר.

Hard Light

(מגבירת ניגודיות)

בשיטה על הפיקסלים הכהים מופעלת Linear Burn ועל הפיקסלים הבהירים Linear Dodge. התוצאה קטנה במחיצית מהתוצאה המקורית של שתי השיטות. השיטה דומה ל-Overlay, אך לא משתנה בה סדר השכבות בחישוב.
התוצאה המתקבלת היא עוצמתחת יותר מאשר ב-Overlay.

Vivid Light

(מגבירת ניגודיות)

מפעילה Color Dogde על הפיקסלים הבהירים ו-Color Burn על הכהים. בחישוב משתמשים במחצית התוצאה בכל אחת מהשיטות.

Linear Light

(מגבירת ניגודיות)

מפעילה Linear Dodge על הפיקסלים הבהירים ו-Linear Burn על הפיקסלים הכהים. משתמשת במחצית הערך של תוצאת החישוב בכל אחת מהשיטות.

Pin Light

(מגבירת ניגודיות)

מפעילה Lighten על הבהירים ו-Darken על הכהים, משתמשת במחצית העוצמה של הבהירות בכל אחת מהשיטות.

Hard Mix

בכל אחד מערוצי הצבע מתבצעת פעולת חיבור עם ערכי הצבע בערוצים של שכבת הבסיס. תוצאה גדולה מ-255 ממירה את הערוץ ל-ערך של 255, תוצאה נמוכה ממירה אותו לערך של 0. בסופו של דבר התמונה המתקבלת מורכבת מ-8 צבעים: RGB, CMYK ולבן.

Difference

בשיטה זו מתבצעת בכל ערוץ צבע בנפרד הפחתת ערך הבירות של פיקסל המקור מפיקסל הבסיס. התוצאה המתקבלת היא תמיד בערך מוחלט, כלומר תוצאה שלילית מומרת לערך חיובי. בשיטה זו אין לבנים. צבעים זהים מספקים שחור.
החישוב המתמטי:
בסיס-מקור

Exclusion

השיטה פועלת בדומה ל-Difference, אך כאשר הצבעים זהים הפחתה שלהם זה מזה תספק אפור ולא שחור.

Subtract

פועלת כמו Difference, בסיס פחות מקור, אך עובדת על בסיס ערך בהירות מאוחד של פיקסל. לבנים הופכים לשחורים לחלוטין.
החישוב המתמטי:
בסיס-מקור

Divide

מתבצעת חלוקה של ערכי הבהירות: בסיס חלקי המקור, לכל ערוץ צבע בנפרד. לבנים לא משנים אף צבע, צבעים זהים הופכים לבנים, ושחור נשאר שחור.

Hue

משמרת את הגוונים של שכבת המקור ומגדירה את הרוויה והבהירות לפי שכבת הבסיס. התוצאה למעשה היא תמונת שכבת הבסיס עם גווני שכבת המקור.

Saturation

שימור הרוויה בשכבת המקור ושימוש בבהירות וצבע שכבת הבסיס.

Color

משלבת גוון ורוויה של שכבת המקור עם ערכי בהירות של שכבת הבסיס.

Luminosity

משלבת את בהירות שכבת המקור עם הגוון והרוויה של שכבת הבסיס.

 

Behind

שיטת שילוב שקיימת במברשות. היא תאפשר צביעה של פיקסלים שקופים בלבד ולא תכסה בצבע פיקסלים אטומים בשכבה

Clear

שיטת שילוב שמשמשת במברשות. למעשה פועלת כמחק והופכת פיקסלים לשקופים.

להרשמה לקורס פוטושופ >>