איזון הלבן בפוטושופ - White Balance | Photoshop

איזון הלבן בפוטושופ - White Balance | Photoshop

איזון הלבן בפוטושופ (White Balance) הוא הליך פשוט יחסית שבו מתבצעים פיזור ופריסה מחודשים של ערכי הבהירות של הפיקסלים במסמך.

ההליך כולל איתור נקודות המייצגות את הערך הכהה ביותר במסמך הביר ביותר וערך הביניים (כלומר הגוון האפור האמצעי). לאחר איתורם של אותם ערכים מתבצע כיול של הערכים כך שהבהיר ביותר מקבל ערך בהירות מקסימלי (לבן), הכהה ביותר מקבל ערך בהירות נמוך ביותר (שחור) והאפור נשאר במקומו. כל גרף הבהירויות נמתח ומתארגן מחדש על מנת לצור קונטרסט חזק ועוצמתי יותר במסמך. שינוי הבהירויות בהליך המוצג כאן מבצע את השינוי בכל ערוץ צבע בנפרד.

מוסיפים Adjustment Layer מסוג Threshold למסמך. שיטת שילוב זו מאפשרת להגדיר נקודת אמצע בגרף הבהירויות במסמך. כל מה שבהיר יותר מאותה נקודה הופך לבן, ומה שכהה יותר הופך שחור.

הסטה של מחט הבהירויות לקצה השמאלי תצבע את כל המסמך בלבן. הסטה איטית ימינה תאפשר לאתר במסמך את הפיקסלים הכהים ביותר.

שימוש ב-Color Sampler Tool מארגז הכלים (Tools) תאפשר לצור דגימה ראשונה של הכהים ביותר ותשאיר צלב דגימה במסמך, שיופיע בכל פעם שנבחר בכלי דגימת צבע כלשהו.

לאחר סימון הדגימה של הכהה ביותר, מסיטים את מחט הבהירות בחלון Properties, שמופיע כאשר שכבת ההתאמה פעילה, ימינה. כך כל המסמך מושחר. הסטה חזרה של המחט שמאלה, תאפשר חשיפה של האזורים הבהירים ביותר במסמך. נסמן, כמו בשלב הקודם, דגימה של הלבן.

איתור האפור המדויק במסמך דורש הוספה של שכבה נוספת מעל שכבת התמונה שנבקש לאזן. לאחר הוספת השכבה נמלא אותה באמצעות פקודת Edit > Fill... ב50% אפור (Gray 50%).
לשכבה שמולאה באפור עם ערך בהירות 0.5 (128) נשנה את שיטת השילוב ל-Difference. סדר השכבות כרגע הוא:
שכבת המקור היא התחתונה ביותר.
מעליה ושנייה בסדר השכבה האפורה.
עליונה ביותר היא שכבת ההתאמה Threshold.

השכבה האפורה עם שיטת השילוב Difference והשכבה התחתונה מייצרות יחדיו פיקסלים שאין בהם ולו אחד שחור. בגף הבהירויות בשכבת ההתאמה נראה ייצוג מבהירות האמצע ועד 0. הפיקסלים המצויים ב-0 הם האפורים. נסיט את המחט עד לקצה השמאלי ונלבין את המסמך כולו. הסטה זעירה חזרה ימינה תחשוף את האזורים עם הפיקסלים הבהירים.

נדגום דגימה שלישית ואחרונה של האפור במסמך.

בשלב הזה נסתיר או נמחק את שכבת ההתאמה והשכבה האפורה ונעבוד רק על השכבה המקורית.

נוסיף Adjustment Layer מסוג Curves. בחלון Properties המציג את פקדי השליטה של השכבה נשתמש בדוגמי הצבע בצד השמאלי, המייצגים, מלמעלה ולמטה את השחור, האפור והלבן. נבחר בדוגם השחור ונלחץ על דגימת השחור במסמך. כך נחזור על הפעולה עם הדוגמים האפור והלבן.

ניתן לראות את ההבדלים לפני ואחרי.