אוטומציה בפוטושופ

חזרה על רצף של פעולות בפוטושופ מתבצעת באמצעות הקלטת אותו הרצף כ-ِAction.

כאשר מדובר בכמות של עשרות או מאות קבצים, התהליך עשוי להיות מייגע ולא נרצה לפתוח בפוטושופ כמות כזו של קבצים, ולהפעיל Action על כל אחד מהם בנפרד.

לצורך ביצוע אוטומטי של הפעולה החוזרת על כמות גדולה של קבצים, ישנו בתפריט File תת תפריט שנקרא Autamate ובתוכו מספר  פקודות לביצוע אוטמטי של פעולות על קבצים. בסרטון זה נכיר את פקודת Batch שפותרת את הצורך בחזרה המונית על רצף פקודות.