על מנת ליצור מאמר חדש בג'ומלה, יש להפעיל את הפקודה Add New Article. ישנן שתי אפשרויות נוחות להפעלת הפקודה: האחת היא ...
סוף הרשימה