קטגוריה בג'ומלה היא חלק מהמבנה המסודר שג'ומלה מאופיינת בו. כל התוכן בג'ומלה מאורגן בקטגוריות ומתחתיהן בתת קטגוריות. בכל קטגוריה מצויים ...

על מנת ליצור מאמר חדש בג'ומלה, יש להפעיל את הפקודה Add New Article. ישנן שתי אפשרויות נוחות להפעלת הפקודה: האחת ...
סוף הרשימה