מיזוג מידע מאפשר יצירה של סדרה מודפסת עם עיצוב אחיד אך עם מידע משתנה בכל אחד מהפרטים בסדרה. למשל, 50 כרטיסים ...

מנהלי אתרים משבצים לעיתים קרובות תמונות בתוכן האתר. במהלך עיצוב ובניית האתר הוגדר גודל התמונות בכל מקום שבו ...
סוף הרשימה