מנהלי אתרים משבצים לעיתים קרובות תמונות בתוכן האתר. במהלך עיצוב ובניית האתר הוגדר גודל התמונות בכל מקום שבו ...
סוף הרשימה